celkový vítěz Klub.výstavy - Capress Hill Lu Dareva.jpg